THE BRIDGE LINKING A WORLD TO KOREA

Reviews

Gamro Tea

 Gamro 700 Co., Ltd. is a company that produces tea leaves by raising them at high altitude 700m in eco-friendly regions of Taebek Mountains, Gangwon-do. This company only uses organic ingredients.    Korea’s pure Gamro Tea is mad…

Read More

Half & Half Ttokbokki

This product is what I really like.  I can enjoy two different flavours at once! I eat everything even the sauce.      Last time, I introduced this product cooked in a pot. And now, I will introduce the instructions for cooking w…

Read More

  • 2017-04-03

바로웰 즉석 쌀우동볶이

우동 좋아하세요? 네네! 전 우동 엄청 좋아해요. 국물있는 우동도 좋아하지만 들깨가루 + 고추장 넣고 볶는 우동볶음도 좋아해요! 그런데 이거 해먹으려면 우동면도 삶아야하고 볶아야하고 조금 귀찮긴 해요. 그런데 바로웰 즉석 쌀우동 볶이는 물 붓고 전자레인지에 돌리기만 하면 끝! 쌀우동면이라서 쌀가루가 97%나 함유되어 있대요. 조리방법. 엄청 간단하죠? 아이 근데 왜 물선이 밖에 있눈고냐아아앙!!! 안쪽…

Read More

  • 2017-04-03

청우림 반반 떡볶이

이거 제가 참 좋아하는 떡볶이예요. 두 가지맛을 간편하게 즐길 수 있기 때!문!에! 흐흐 국물도 남김없이 먹는다지요 ㅎㅎ  저번에는 냄비에 끓여먹는 반반 떡볶이를 소개했는데요. 오늘은 간편하게 전자레인지에 조리하는 반반 떡볶이를 소개합니다. 냄비에 끓여먹는 것 조차 귀찮으신 분들에게 희소식! 입니당. ​건더기 스프는 궁중 떡볶이에만 있어요 ^ㅅ^ 액상소스와 건더기 스프를 구비된 통에 담아줍니다. ​물은 12…

Read More

  • 2017-04-03

감로700, 감로차

감로700, 감로차​ 감로700(주)는 강원도 태백산맥 해발700미터 청정 고지대에서 정성스레 차를 키워 제품을 만드는 기업입니다. 유기농 원료로만 제조돼 그 품질을 자부한다고 하니 그 고집이 느껴지네요. ​우리나라 순수 토종 허브차인 감로차는 천연 단맛이 나는 수국차 나무 잎입니다. 단맛이 강한데도 인체에 축적되지 않는 비당질 단맛이라고 하네요. 매일매일 마시는 단 음료 대신 건강한 차 한잔 할 때 좋을 거…

Read More

Abalone Simmered in Soy Sauce

Badabon Co., Ltd. <Abalone Simmered in Soy Sauce>  <Abalone Simmered in Soy Sauce> is a product from Badabon Co., Ltd., which is located in Wonju, Gangwondo. There are three different flavours: Spicy, Smoky, and Mild. …

Read More

  • 2017-03-31

Những Chậu Hoa Bên Cửa Sổ

Những Chậu Hoa Bên Cửa SổHàn Quốc cũng có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng mùa đông thì lạnh vô cùng. Nhiệt độ thường xuyên ở mức 0 độ, có khi xuống mức -15 độ. Vào ngày mưa tuyết thì thôi rồi , không muốn ra khỏi nhà, chỉ muốn …

Read More

Barowell Instant Stir Fried Ttokbokki

Barowell Instant Stir Fried Ttokbokki​출출할 때면 생각 나는 음식 중 하나가 바로 떡볶이 인데요. 컵라면 만큼이나 간편하게 먹을 수 있는 국물 떡볶이가 있어요!​컵라면 만큼 간단하진 않겠지… 했는데 9ㅅ9… 응? 이렇게 간단해도 되는 건가요? 너무 간단해서 다시금 읽어봅니다…. 맞네요 엄청 간단한 거.액상소스, 일회용 포크스푼, 떡볶이 떡이 들어있는 간단한 구성. 오오 액상스프가…

Read More

Đai Bảo hộ Hàn Quốc

Đai bảo hộ được dùng thế nào, có tác dụng gì, chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Đai bảo hộ dùng để bảo vệ các bộ phận cơ thể như cổ tay, khuỷu tay, cổ chân, đầu gối, lưng. Nhằm phòng tránh các va chạm mạnh, giảm thiểu thương tích, cố …

Read More

  • 2017-03-20

Cheese Ttokbokki​

Sandol Food Co., Ltd.​ <Cheese Ttokbokki​>Sandol Food Co., Ltd. is a company located in Hongcheon, Gangwondo. This company uses fresh and clean ingredients from eco-friendly environments and sells ttokbokki, various kinds of…

Read More